• CĂUTARE

 • Loading

CODUL TERAPEUTULUI
in Terapii Complementare a ANATECOR

 1. DISPOZITII GENERALE

 2. RELATIILE CU CLIENTUL

 3. CAPACITATILE TERAPEUTULUI

 4. ADMINISTRATIE - PUBLICITATE

 5. LINII DIRECTOARE PENTRU CAZURILE IN CARE SE LUCREAZA SI CU ALTI PROFESIONISTI DIN SANATATE

 6. LINII DIRECTOARE PENTRU ACTIVITATEA IN SPITALE

 7. RECLAMATII SI MASURI DISCIPLINARE (RMD)

  1. Probleme acoperite de aceste masuri disciplinare

  2. Masuri pentru Filialele ASOCIATIEI

  3. Atributiile Colegiului de Conducere al filialelor

  4. Suspendarea Temporara a Calitatii de Membru-Terapeut

  5. Apelul

  6. Notificarea si inregistrarea deciziilor finale

  7. Comisia de Etica a ASOCIATIEI

  8. Atributiile Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI

  9. Procedurile Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI

  10. Costuri

Acest cod general de conduita este obligatoriu pentru terapeutii membri Asociatiei Nationale de Terapii Complementare din Romania (numita in continuare ASOCIATIA).
Terapeutii sunt obligati sa accepte responsabilitatile de natura disciplinara ce decurg din calitatea de membru, precum si drepturile si obligatiile prevazute in acest cod.

I. DISPOZITII GENERALE

1. Scopul

"Codul terapeutului in terapii complementare" are scopul de a asigura tratarea corespunzatoare pe plan profesional, moral si spiritual a clientilor, care se adreseaza unui terapeut. in exercitarea profesiei si in relatiile de colaborare cu alti practicanti, terapeutii in terapii complementare (numiti in continuare terapeuti) trebuie sa manifeste o atitudine loiala si profesionala.

2. Reguli generale

Toti terapeutii trebuie sa se supuna legislatiei in vigoare din tara in care profeseaza. Terapeutii au obligatia de a-si dezvolta continuu cunostintele profesionale si sa aiba o atitudine sociala corespunzatoare.

3. Reguli profesionale

Terapeutul are voie sa foloseasca numai metode si practici care corespund pregatirii sale profesionale si experientei sale practice. Daca competenta sa profesionala este depasita in tratarea persoanei in cauza, terapeutul are obligatia de a recomanda un alt terapeut sau medic.

4. Rapoarte

Terapeutul are obligatia de a tine evidenta clientilor tratati si va elabora rapoarte despre tratarea clientilor sai, in care va descrie metodele si practicile folosite de catre el, aceste rapoarte constituind dovada muncii sale.

5. Confidentilitatea

Terapeutul se obliga sa pastreze confidentialitatea absoluta a datelor si informatiilor care pot sa dezvaluie identitatea clientului sau.

6. Practica profesionala

Terapeutul va pastra o relatie profesionala cu toti cei implicati in tratarea clientului. El va tine cont de parerile celorlalti specialisti, lucrand in armonie si sinergie de competenta cu toate comunitatile medicale.

7. Reclamatii

In cazul in care terapeutul se abate de la regulile prezentului cod, clientul poate formula in scris, o sesizare catre Comisia de Etica a ASOCIATIEI, cu sediul in Arad, cod 310025, B-dul Revolutiei nr. 94, aceasta fiind obligata sa ia masurile corespunzatoare.

8. Liberul Arbitru

Terapeutul nu-l va influenta pe client in ceea ce priveste respectarea tratamentului recomandat de medic.
Clientul are dreptul la Liberul arbitru in alegerea terapiei si a terapeutului.

9. Responsabilitatea

In activitatea sa, terapeutul trebuie sa fie competent, sa dea dovada de o integritate morala deosebita si sa respecte Legile profesionale, sociale si universale. Terapeutul este raspunzator direct si personal pentru activitatea si actele sale pe linie profesionala.

10. Tratarea clientilor

Terapeutul va trata conform pregatirii sale profesionale, pe fiecare client, indiferent de rasa, varsta, stare sociala, etnie, sex si convingeri religioase, politice sau filozofice.

11. Onorariu

Terapeutul are obligatia de a-l informa pe client inainte de terapie, in ceea ce priveste desfasurarea si costurile sedintei. Clientul va completa un formular si isi va da acordul in scris, cu semnatura ca doreste sa fie tratat conform procedurilor prezentate de respectivul terapeut.

12. Sanctiuni

In cazul in careterapeutul prejudiciaza fizic, psihic sau moral clientul, va suporta consecintele in conformitate cu prezentul cod si legile tarii.
Terapeutul care incalca "Codul terapeutului in terapii complementare" va fi sanctionat de catre Comisia de Etica a ASOCIATIEI.

13. Etica cercetarii

Terapeutul are dreptul de a prezenta lucrarile sale de cercetare din domeniul in care lucreaza, Comisiei de cercetare a ASOCIATIEI. Terapeutul este obligat sa ceara acordul scris al clientului, care urmeaza a fi subiect in cercetarile sale.

14. Publicarea datelor in mass-media

In ceea ce priveste declaratiile publice, terapeutul trebuie sa respecte prezentul cod, regulamentul si statutul ASOCIATIEI.

II. RELATIILE CU CLIENTUL

Am fost atentionat de (numele terapeutului) ca legea ma obliga sa consult un medic in privinta sanatatii copilului meu (numele copilului).

Semnatura........parinte/tutore
Semnatura........martorilor

Terapeutii trebuie sa fie constienti de faptul ca se expun riscului procedurilor legale daca trateaza un copil sub 18 ani fara a consulta in prealabil parintii/tutorii acestuia.

III. CAPACITATILE TERAPEUTULUI

IV. ADMINISTRATIE - PUBLICITATE

V. LINII DIRECTOARE PENTRU CAZURILE IN CARE SE LUCREAZA SI CU ALTI PROFESIONISTI DIN STRAINATATE

VI. LINII DIRECTOARE PENTRU ACTIVITATEA IN SPITALE

VII. RECLAMATII SI MASURI DISCIPLINARE (RMD)

A. Probleme acoperite de aceste masuri disciplinare

 1. Incalcarea Codului Terapeutului in terapii complementare;
 2. Orice comportament care plaseaza ASOCIATIA in situatia unei posibile investigatii;
 3. Frauda sau falsa reprezentare sunt elemente care duc la posibile investigatii;
 4. Condamnarea pentru ofensa criminala, incluzand lipsa de onestitate, indecenta, violenta, droguri, alcool.
Cand parti care nu fac parte din ASOCIATIEI au instituit masuri legale, masurile disciplinare vor fi luate in raport cu respectivele proceduri. Nu este in obiceiul ASOCIATIEI sa declanseze proceduri legale in folosul ei, a membrilor ei sau a filialelor sale.

B. Masuri pentru Filialele ASOCIATIEI

Toate plangerile privind un terapeut individual vor fi, initial, abordate de filiala locala din care acesta face parte. Informatiile primite de filiala trebuie in prealabil anuntate Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI. in cazul in care o filiala locala nu are cadrul legal, nici posibilitati de investigare a cazului, trebuie sa ceara sprijinul Comisiei de Etica a ASOCIATIEI.
 1. Comisia de Etica a filialelor locale ale ASOCIATIEI.
  Fiecare filiala a ASOCIATIEI va desemna o Comisie de Etica cu puteri depline la nivel local. De preferinta este recomandabil ca aceasta comisie sa fie compusa dintr-un membru al Colegiului de Conducere local si din 4 terapeuti acreditati;
 2. Investigatii Preliminare.
  In cazul in care se primeste o reclamatie scrisa despre incalcarea Codului Terapeutului, Comisia de Etica a filialei va trimite prin propriul reprezentant o copie a plangerii scrise terapeutului - subiect al plangerii;
 3. Comisia de Etica la nivel de filiala locala solicita terapeutului, sa raspunda in scris acuzatiilor printr-o nota explicativa;
 4. Dupa luarea in considerare a explicatiilor terapeutului, Comisia de Etica locala poate respinge plangerea sau poate proceda in felul urmator:
  1. isi deleaga reprezentantul nominalizat, plus o persoana de sex opus daca se considera oportun, cu capacitatea de a face investigatii mai ample, incluzand interviuri/discutii atat cu reclamantul, cat si cu terapeutul concretizate printr-un raport scris catre presedintele Comisiei de Etica. Comisia de Etica a filialei locale poate decide sa claseze cazul sau sa cheme cele doua parti in fata sa pentru discutii sau confruntari fie separat, fie impreuna. Fiecare din cei doi poate fi insotit de un prieten sau consilier;
  2. reclamantul, terapeutul si Comisia de Etica locala isi pot sustine afirmatiile si formula apararea cu probe ca: acte, martori etc. Este obligatorie intocmirea unui dosar de caz, care sa cuprinda toate documentele intocmite la aceste intilniri inclusiv declaratia scrisa a terapeutului cuprinzand relatarea actului sau;
  3. in cazul in care reclamantul n-a dat cu seriozitate, informatii relevante, procedura poate fi sistata de Comisia de Etica. In cazul in care terapeutul nu aduce argumente serioase in favoarea sa, Comisia de Etica poate invoca aplicarea sanctiunilor.

C. Atributiile Colegiului de Conducere al filialelor

 1. Acest organism are puterea de a clasa cazul sau de a impune una din urmatoarele sanctiuni:
  1. Avertisment;
  2. Mustrare scrisa;
  3. Suspendare temporara;
  4. Eliminarea membrilor din filiala;
  5. Luarea unor masuri (altele decat suspendare sau eliminare) cu menirea de a stopa actele acelui terapeut.
 2. Atributiile specificate la punctele 1.c), d) si e) trebuie in primul rand, sa fie in concordanta cu statutul. Daca se decide o alta sanctiune, se poate adopta o rezolutie, aprobata cu majoritatea simpla, adica 51%.
 3. Orice sanctiune data la nivel local, va fi obligatoriu anuntata Comisiei de Etica a ASOCIATIEI.

D. Suspendarea Temporara a Calitatii de Membru-Terapeut

In cazul in care se considera ca practicarea/aplicarea unei terapii este prilej de imbolnavire a clientului sau de scandal, subiectul investigatiei poate fi suspendat timp de 3 luni calendaristice, fara a avea dreptul la demisie in tot acest timp. Persoana trebuie anuntata in scris de catre Comisia de Etica locala.

E. Apelul

Impotriva sanctiunilor Comisiei de Etica locala se poate face apel la Comisia de Etica a ASOCIATIEI. Apelul trebuie sa fie facut in scris si transmis in termen de 30 de zile de la primirea notificarii de sanctionare.

F. Notificarea si inregistrarea deciziilor finale

 1. In cazul in care o plangere/reclamatie se refera la o filiala a ASOCIATIEI, un raport sumar al deciziei Colegiului de Conducere locala va fi trimis Secretariatului si Comisiei de Etica a ASOCIATIEI.
 2. Colegiul de Conducere al ASOCIATIEI care suspenda un terapeut membru (vezi C.1.c) sau il elimina din asociatie (vezi C.1.d), trebuie sa trimita un raport sumar, Secretariatului si Presedintelui Comisiei de Etica al ASOCIATIEI.
 3. Secretariatul ASOCIATIEI trebuie sa detina o lista cu persoanele care, dupa investigatii complete, sunt suspendate/eliminate. Totodata numele lor se trimite la "Registrul Terapeutilor din Romania".
 4. Cu exceptia acordului expres al Comisiei de Etica a ASOCIATIEI, nici o alta filiala nu are dreptul sa accepte un terapeut suspendat/eliminat din alta filiala.
 5. Daca un terapeut este suspendat dintr-o filiala, toate celelalte filiale trebuiesc anuntate.
 6. Daca un terapeut a fost eliminat, ASOCIATIA are obligatia de a anunta toate forurile responsabile conform legislatiei in vigoare.

G. Comisia de Etica a ASOCIATIEI

 1. Presedintele ASOCIATIEI va numi Presedintele Comisiei de Etica la recomandarea Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI.
 2. Responsabilitatile Comisiei de Etica a ASOCIATIEI sunt:
  1. Sa propuna modificari si masuri care sa permita imbunatatirea continua a raporturilor pe plan individual, social si spiritual;
  2. Sa rezolve probleme disciplinare privind terapeutii, pe care filiala din care face parte respectivul terapeut nu le poate rezolva corespunzator;
  3. Sa rezolve probleme disciplinare ale unei filiale locale, atunci cind:
   • nu a fost in masura sa aplice masurile disciplinare oricarui terapeut sanctionat conform "Codului Terapeutului in Terapii Complementare";
   • a permis desfasurarea unei activitati de proasta reputatie de catre un terapeut.
  4. Sa rezolve probleme disciplinare privind filialele locale ale ASOCIATIEI.
 3. Structura Comisiei de Etica a ASOCIATIEI
  1. in cazul unei plangeri nerezolvate impotriva unui terapeut Comisia de Etica a ASOCIATIEI este formata din:
   Presedintele Comisiei de Etica a ASCIATIEI + 4 membri marcanti ai ASOCIATIEI, unul dintre ei membru in filiala locala a terapeutului in discutie.
  2. in cazul unei plangeri nerezolvate impotriva unei filiale locale a ASOCIATIEI, Comisia de Etica a ASOCIATIEI este formata din:
   Presedintele ASOCIATIEI + 4 membri. Presedintele comisiei este presedintele ASOCIATIEI. Dintre membri comisiei trebuie sa faca parte Presedintele Comisiei de Etica a ASOCIATIEI, un presedinte al unei filiale locale, alta decat cea aflata in discutie. Ceilalti membri ai comisiei sunt membrii marcanti ai ASOCIATIEI, altii decat cei din filiala aflata sub investigatie.
 4. Procedurile Comisiei de Etica a ASOCIATIEI
  1. Reclamatia nerezolvata impotriva unui terapeut:
   Comisia de Etica a ASOCIATIEI va lua masurile ce se impun, inclusiv cele cuprinse in capitolele B, C, D, pentru a stabili faptele si a face recomandari Colegiului ASOCIATIEI, care are dreptul de a impune sanctiuni in acest caz.
  2. Reclamatie nerezolvata impotriva unei filiale:
   Comisia de Etica a ASOCIATIEI stabileste faptele referitoare la plangere/reclamatie si va recomanda Colegiului ASOCIATIEI fie clasarea, fie sanctiuni ce trebuie aplicate, in conformitate cu punctul G.6.
 5. Responsabilitatile Comisiei de Etica a ASOCIATIEI
  1. Sa trimita toate reclamatiile primite filialei responsabile de rezolvarea lor si sa urmaresca si sa raporteze Secretariatului si Colegiului ASOCIATIEI masurile luate.
  2. In situatia unei suspendari sau eliminari a unui terapeut dintr-o filiala, Comisia de Etica a ASOCIATIEI este obligatoriu sa se asigure ca datele respectivului au fost radiate din toate registrele sau bazele de date ale terapeutilor.
  3. Sa rezolve orice problema disciplinara referitoare la filiale in cazul in care masurile din capitolul G, nu si-au atins scopul.
  Aceasta include:
  • neaplicarea procedurilor disciplinare unui terapeut care n-a respectat "Codul Terapeutului in Terapii Complementare",
  • neaplicarea rezolutiilor Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI,
  • tolerarea sau cauzarea proastei reputatii unui terapeut.
 6. Atributiile Comisiei de Etica a ASOCIATIEI Comisia de Etica va recomanda Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI, dupa caz clasarea sau aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
  1. Solicitarea catre filialele locale de a lua masuri scrise pentru a stopa continuarea sau repetarea conduitei in discutie.
  2. Sanctionarea filialei, respectiv a terapeutului.
  3. Luarea altor masuri decat cele pe care Comisia de Etica a filialei in cauza le recomanda, altele decat suspendarea sau eliminarea, pentru a preveni ca o filiala sa continue sau sa repete conduita ce constituie o incalcare a prezentului cod.
  4. Suspendarea filialei locale pentru perioada recomandata.
  5. Eliminarea filialei locale din ASOCIATIE.

H. Atributiile Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI

La recomandarea Comisiei de Etica a ASOCIATIEI, Colegiul de Conducere are dreptul sa aplice sanctiunile prevazute de paragraful G.6., impotriva unei filiale, respectiv a unui terapeut. Eliminarea unei filiale sau a unui terapeut trebuie sustinuta printr-o decizie luata cu majoritatea simpla a voturilor in Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI. in acest caz Comisia de Etica a ASOCIATIEI va comunica in scris Colegiului, cu cel putin de 30 de zile calendaristice inainte de a fi dezbatut cazul.

I. Procedurile Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI

 1. Presedintele ASOCIATIEI trebuie sa programeze fie ca respectivul caz sa fie audiat la proxima sedinta a colegiului, fie la o sedinta extraordinara programata in ambele cazuri in limita a maxim 2 luni calendaristice de cand a fost anuntata organizatia in discutie.
 2. Presedintele ASOCIATIEI va oferi fiecarui membru al Colegiului o informare sumara asupra cazului, cu cel putin 21 de zile inainte de audierea respectivului caz in colegiu.
 3. La sedinta Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI, Comisia de Etica a ASOCIATIEI va prezenta cazul spre a fi solutionat.
 4. Cvorumul pentru clasare este de 75% din totalul membrilor Colegiului. Daca nu se atinge cvorumul, cazul se amana pentru o sedinta viitoare. in aceasta sedinta dezbaterile vor avea loc indiferent de numarul celor prezenti, iar deciziile se vor lua cu o majoritate calificata de 51%.
 5. Decizia Colegiului de Conducere ASOCIATIEI este definitiva.
 6. Filiala eliminata poate fi reprimita doar cu votul majoritar al Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI.

J. Costuri

 1. Atat reclamantul, cat si terapeutul sau filiala impotriva careia s-a facut plangerea sunt responsabili pentru propriile costuri.
 2. In cazuri/circumstante exceptionale, Comisia de Etica poate recomanda Colegiului de Conducere al ASOCIATIEI, ca plata sa fie facuta de ASOCIATIE si ca aceasta plata este finala.
Acest Cod al Terapeutului in terapii complementare va fi actualizat continuu bazandu-se pe legile, pe principiile si pe adevarurile universale.