• CĂUTARE

 • Loading

Statutul Asociatiei Nationale de Terapii Complementare din Romania

 1. Dispozitii generale

 2. Fondatori, Sediu

 3. Scop, Obiective, Principii

 4. Atributii, Obiecte de activitate

 5. Membrii Asociatiei, Drepturi si Obligatii

 6. Organele de decizie ale Asociatiei

 7. Aparatul Asociatiei

 8. Finantarea Asociatiei

 9. Excluderea membrilor

 10. Prevederi finale

I. DISPOZITII GENERALE

II. FONDATORI, SEDIU

III. SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII

 • Art.5 - Asociatia este o persoans juridics nationala, nonguvernamentala, nonprofit, autonoma si infiintata cu Avizul Ministerului Sanatatii Nr. 24160 din data de 02.06.1997. Scopul Asociatiei este de a desfasura activitati in vederea sprijinirii, promovarii, reprezentarii si evidentei practicantilor atestati (persoane fizice si juridice) din sectorul terapiilor complementare si alternative, precum si promovarea colaborarii si comunicarii cu sectorul de medicina alopata, cooperarea cu specialistii Ministerului Sanatatii pe baza sinergiei de competente; de a armoniza activitatea organismelor si organizatiilor care actioneaza in Romania an domeniul terapiilor complementare si de a le reprezenta in raport cu autoritatile romane si internationale.
 • Art.6 - Asociatia nu este o organizatie medicala in acceptiunea prevederilor legale romanesti, dar va coopera in regim de parteneriat cu specialistii Ministerului Sanatatii pe baza sinergiei de competente.
 • Art.7 - Asociatia isi stabileste urmatoarele obiective:
  1. dezvoltarea terapiilor care intretin, mentin si optimizeaza sanatatea si a celor care previn imbolnavirea;
  2. dezvoltarea terapiilor care permit transformarea pozitiva, cresterea spirituala individuala, precum si evolutia pozitiva a persoanei;
  3. ocrotirea vietii ca parte integranta a biosferei. Omul, animalul, vegetatia, regnul mineral fac parte din ecosistemul terestru si trebuie conservate nealterate;
  4. elaborarea Codului de Etica al practicantilor de terapii complementare/alternative bazat pe:
   1. sentimentul dreptatii;
   2. sentimentul estetic;
   3. sentimentul moral;
   4. sentimentul spiritual;
  5. sprijinirea cresterii nivelului de cunostinte individuale, ameliorarea si vindecarea relatiilor personale, sociale si universale;
  6. sa actioneze pentru atenuarea suferintei;
  7. sa reuneasca un numar reprezentativ de organizatii si organisme din Romania care isi desfasoara activitatea in domeniul terapiilor complementare/alternative, a medicinei alopate si psihologiei;
  8. sa promoveze desfasurarea acestor activitati la inalte standarde etice, profesionale si tehnice;
  9. sa reprezinte problematica si problemele comune si semnificative a sectorului de terapii complementare/alternative, medicinei alopate, si sa militeze pentru recunoasterea acestui sector si a rezultatelor obtinute;
  10. sa armonizeze activitatea de terapii complementare/alternative, sa militeze pentru integrarea ei in strategia nationala de mentinere, imbunatatire a sanatatii spirituale, psihice si fizice a natiunii romane;
  11. sa promoveze o mentalitate deschisa de colaborare si comunicare cu sectorul de medicina alopata si a cultelor.
 • Art.8 - Asociatia isi stabileste urmatoarele principii de lucru:
  1. acceptarea si cercetarea diversitatii;
  2. libertatea de expresie, de opinie si de comunicare;
  3. conlucrarea cu toate sectoarele care prin specificul activitatii lor contribuie la diminuarea sau inlaturarea suferintei si a cauzelor bolilor;
  4. transparenta organizarii si a activitatii;
  5. toleranta (ceea ce Legea nu interzice este permis);
  6. acceptarea, asimilarea si respectarea legilor democratice;
  7. alegeri democratice in cadrul organizatiei;
  8. o societate civila, diversa si viguroasa;
  9. respect pentru drepturile minoritatilor si opiniile lor

IV. ATRIBUTII, OBIECTE DE ACTIVITATE

V. MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURI SI OBLIGATII

VI. ORGANELE DE DECIZIE ALE ASOCIATIEI

VII. APARATUL ASOCIATIEI

VIII. FINANTAREA ASOCIATIEI

IX. EXCLUDEREA MEMBRILOR

X. PREVEDERI FINALE

Redactat si dactilografiat in limba romana in 7 (sapte) exemplare originale a cate 7 (sapte) pagini fiecare, din care am primit astazi, .... un numar de 6 (sase) exemplare autentificate.